PWA wordt Wijk-werken

Wat staat u te wachten als PWA-werknemer?

De Vlaamse regering wil langdurig werklozen activeren door hen tijdelijke werkervaring aan te bieden op lokaal niveau. Vanaf 1 januari 2018 wordt in Vlaanderen het PWA omgevormd tot Wijk-werken.


Wat is PWA?

PWA staat voor Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap. Het geeft langdurig werklozen die weinig kans maken op een 'gewone' job, de mogelijkheid om een aantal uren per week zinvol bezig te zijn. Zo blijven zij betrokken in de maatschappij en zijn ze een meerwaarde voor scholen, gemeenten of mensen uit de buurt. Tegelijk verdienen zij een centje bij: zij krijgen per gewerkt uur 4,10 euro bovenop hun werkloosheidsuitkering of leefloon.

PWA wordt Wijk-werken in Vlaanderen vanaf 2018

Door de 6e staatshervorming is het PWA een gewestelijke bevoegdheid geworden. De Vlaamse regering maakt van het PWA een 'activeringsinstrument' dat vanaf januari 2018 'wijk-werken' heet. Zij ziet het wijk-werken als een eerste kleine stap in een traject naar werk: werkzoekenden doen, via het wijk-werken, werkervaring op gedurende 6 maanden (1 keer verlengbaar met 6 maanden). In de huidige PWA kon dit onbeperkt in de tijd. Nu is het de bedoeling dat de werkzoekende, na de periode van wijk-werken, verdere stappen zet richting werk.

Wat gebeurt er met wie nu al PWA-werk doet?

De VDAB zal bij elke huidige PWA-werknemer nagaan welke stappen nodig zijn (stages, beroepsopleiding, werkervaringsstage,…) om later te kunnen doorstromen naar werk.
Enkel de huidige PWA-werknemers voor wie doorstroom naar werk onmogelijk blijkt, kunnen in het stelsel Wijk-werken blijven tot hun pensioen.
De VDAB nodigt jou wel om de zes maanden uit om na te gaan of er geen nieuwe stappen kunnen gezet worden.

Wat staat de huidige PWA-werknemer te wachten?

De VDAB nodigt vanaf oktober 2017 de PWA-werknemers uit voor een infosessie in groep. Op het einde van de infosessie kan je kiezen: Wijk-werken, begeleiding VDAB of geen van beiden. Onmiddellijk na de infosessie volgt een gesprek met een VDAB-consulent.
De afspraken worden genoteerd in het afsprakenblad. Dit is dus niet vrijblijvend! Als PWA-werknemer moet je verplicht aanwezig zijn.
Kom je zonder goede reden niet naar de infosessie van VDAB, of voer je de afspraken met VDAB niet uit, dan geeft men dit door aan de VDAB-controledienst en kan een sanctie volgen. 

Het ABVV staat aan jouw kant!

Ook ABVV-werklozenwerking organiseert binnenkort collectieve infosessies over de hervorming van het PWA.
Deze infosessies zijn uiteraard niet verplicht, wel nuttig: Je krijgt meer gedetailleerde informatie over het wijk-werken én onze syndicale aandachtpunten en tips. 
Je kan er vrij discussiëren en je leert uit de ervaringen van andere PWA-werknemers. Samen sterker!

Vanaf 17 oktober 2017 start een eerste reeks infosessies in Oost-Vlaanderen.
Elke info duurt 2 uur, inschrijven hoeft niet.

17/10/2017 

Zottegem 

Volkshuis, Markt 6

20u

18/10/2017

Oudenaarde

KOPA, Broekstraat 154

20u

19/10/2017 

Geraardsbergen

ABVV, Oudenberg 6

20u

23/10/2017

Dendermonde

ABVV, Dijkstraat 59

19u

24/10/2017

Aalst

ABVV, Houtmarkt 1

20u

25/10/2017

Ronse

ABVV, Stationsstraat 21

20u

26/10/2017

Ninove

Taverne Volkshuis,
Geraardbergsestraat 119

20u

30/10/2017

Eeklo

ABVV, Kerkstraat 45

19u

31/10/2017

Gent

Ons Huis, Vrijdagmarkt 9

15u

31/10/2017

Sint-Niklaas

ABVV, Vermorgenstraat 9 

19u

 

Uitnodiging ontvangen voor de infosessie van VDAB?
Neem snel contact op met de ABVV-Loopbaanconsulent in jouw regio.
De ABVV-loopbaanconsulent bekijkt samen met jou welke keuze je best maakt en wat hiervan de gevolgen zijn.
 

ABVV Regio Antwerpen: Tel. 03 220 66 44 
Loopbaanconsulent.antwerpen@abvv.be
ABVV Limburg: Tel. 011 28 71 51 
Loopbaanconsulent.limburg@abvv.be
ABVV Mechelen + Kempen: Tel. 015 29 90 25  loopbaanconsulent.mechelenkempen@abvv.be
ABVV Vlaams-Brabant: Tel. 016 28 41 47 Loopbaanconsulent.vlaamsbrabant@abvv.be
ABVV Oost-Vlaanderen: Tel. 09 265 52 13  loopbaanconsulent.oostvlaanderen@abvv.be
 ABVV West-Vlaanderen: Tel. 0478 87 02 57 (Zuid), Tel. 0473 22 30 44 (Noord) Loopbaanconsulent.westvlaanderen@abvv.be 
 
 

 

Contact

  • Hilde Dumortier - Coördinator Vorming voor werklozen - 02 289 01 91

Gratis voor ABVV-leden
Nog geen lid? Word het dan snel!

  •  Toegang tot al onze dienstverlening
  •  Op de bres voor jouw rechten
  •  Gratis cursussen
  •  ...

Lees ook

Zoek op trefwoord

activering controle PWA VDAB werkloosheid Werklozenwerking