Mobiliteitsdiagnose

Elke drie jaar moet een bedrijf met meer dan 100 werknemers een diagnose maken over de mobiliteit van zijn werknemers.


Enquête over het woon-werkverkeer

Het gaat dus over een verslag van het woon-werkverkeer van de arbeiders en bedienden in het bedrijf.

Dit verslag zal opgemaakt worden aan de hand van de resultaten van een enquête die de werkgevers houden onder het personeel. In 2005 gebeurde dit voor de eerste maal en in 2008 voor de tweede maal. De volgende keer dat dit verslag overgemaakt moet worden aan de federale overheid is dus in 2011.

Op de agenda van de ondernemingsraad

De cijfers van het woon-werkverkeer moeten bovendien worden besproken op de ondernemingsraad. Hierdoor krijgen onze afgevaardigden de kans om rond het thema woon-werkverkeer te werken.

Enkele suggesties daarbij:

  • afspraken over de fietsvergoeding
  • de fietsenstallingen
  • douches
  • parkeerplaatsen voor carpoolers of mensen met een mobiliteitsbeperking
  • het opstellen van een bedrijfsvervoerplan
  • een dossier voor het Pendelfonds, ...

Downloads

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

mobiliteit woon-werkverkeer