Wat mag en moet een delegee - handleiding - herziene editie 2008

Rechten en plichten in OR, CPBW en VA

Deze handleiding wil jou als delegee een zicht bieden op de rechten en plichten die je in de Ondernemingsraad, het CPBW of de vakbondsafvaardiging hebt. Zo kom je te weten wat binnen jouw mandaat al dan niet kan.

Vorming & Actie | 2008
Brochure | 98 blz.


Doelgroep: Militanten en delegees

Inhoud

  • Syndicaal werk = engagement
  • Jouw mandaat in de ondernemingsraad, het comite of de vakbondsafvaardiging
  • Rechten om je mandaat goed uit te kunnen voeren
  • Plichten verbonden aan je mandaat

In het eerste hoofdstuk bekijken we kort wat de stap van militant naar delegee voor jou kan betekenen.Vervolgens overlopen we het ontstaan en de bevoegdheden van de diverse inspraakorganen. Je rechten vind je terug in hoofdstuk 3, de plichten in hoofdstuk 4. Die rechten en plichten kennen, is een eerste stap om je rol als afgevaardigde voluit te kunnen spelen.
Een overzicht van de betrokken regelgeving vind je in de bijlage.

Downloads

Zoek op trefwoord

OR